Afmelden

Beëindiging lidmaatschap

Afmelden kan alleen schriftelijk (met handtekening) of per email bij de ledenadministratie. De opzegtermijn is één kalendermaand.

Een jeugdlid dat deelneemt aan de racketactie is minimaal één jaar contributie verschuldigd. Als een jeugdlid binnen het jaar opzegt, is de contributie voor de rest van het jaar per direct verschuldigd.

Ledenadministratie: ledenadministratie@badmintoncluboosterwolde.nl

Reacties gesloten.